Scopuri

Scopul principal al Centrului Internaţional Antidrog este educarea societăţii civile în privinţa stopării consumului de droguri.

Printre cele mai importante obiective ale Centrului Internaţional Antidrog putem menţiona:

 • alinierea Republicii Moldova la practicile Uniunii Europene privind problematica drogurilor (reducerea cererii şi ofertei de droguri);
 • creşterea gradului de implicare a Republicii Moldova în efortul mondial de luptă împotriva drogurilor;
 • cooperarea cu alte organizaţii ale căror scopuri şi obiective constau în lupta cu traficul şi consumul ilicit de droguri;
 • stabilirea contactelor, parteneriatelor şi raporturilor de colaborare sau asociere, fără a fi limitative, cu instituţii, organisme, asociaţii, fundaţii, uniuni, federaţii şi alte persoane fizice şi/sau juridice din ţară sau străinătate, care ar putea sprijini activitatea Centrului Internaţional Antidrog;
 • sprijinirea instituţiilor statale în derularea programelor prevăzute în strategia naţională antidrog;
 • consultarea unor instituţii ştiinţifice din ţară şi străinătate în domeniul cercetărilor antidrog;
 • îmbunătăţirea suportului teoretic necesar desfăşurării activităţilor specifice de depistare, prevenire şi intervenţie antidrog pe baza celor mai bune practici din ţările europene;
 • înfiinţarea unor aşezăminte private specializate în consilierea, diagnosticarea, tratarea, reabilitarea şi resocializarea dependenţilor de droguri, alcool şi tutun;
 • diagnoza fenomenului consumului de droguri în Republica Moldova – rapoarte, studii, cercetări în domeniu;
 • acordarea ajutorului specializat (tratament medical, consiliere psihologică, asistenţă socială şi juridică) persoanelor care sunt dependente de droguri şi familiilor acestora. Reabilitarea şi reintegrarea consumatorilor de droguri;
 • elaborarea unor recomandări pentru modificarea sau completarea cadrului legislativ intern în domeniul drogurilor;
 • prevenirea abuzului de substanţe psihoactive la copii şi tineret;
 • promovarea alternativelor sănătoase la consumul de droguri;
 • sensibilizarea opiniei publice la problemele consumului şi dependenţei de droguri;
 • crearea de noi filiale ale Centrului Internaţional Antidrog, la nivel local, naţional şi/sau internaţional.